ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทั่วไป ประชาสัมพันธ์ และภาพข่าวกิจกรรมของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

NRRU Open House 2022
October 27, 2022

ข่าวสารกิจกรรม

Lecture Series 1/64
November 23, 2021
โครงการค่ายวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนา เพิ่มทักษะอาชีพให้ยั่งยืนสู่บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ครั้งที่1
โครงการค่ายวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนา เพิ่มทักษะอาชีพให้ยั่งยืนสู่บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ครั้งที่1
October 30, 2021
ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.