การนำเสนอวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ (Final Thesis) ประจำปีการศึกษา 2565

May 2, 2023

        นักศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 นำเสนอวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ (Final Thesis) ต่อคณาจารย์และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง Visualize Room อาคารปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.