โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ: เทคนิคการนำเสนอแบบสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2564

April 1, 2022

     หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:เทคนิคการนำเสนอแบบสถาปัตยกรรม ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอแบบสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรม AutoCAD, Sketch Up, Lumion และ Adobe Photoshop ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่-รุ่นน้องและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการเรียน รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.