กิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

January 30, 2023

กิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด, โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค, โครงการ The Forestias by MQDC กรุงเทพมหานคร และบ้านเฉินฝู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมโดยการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง และให้นักศึกษาได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมจากการได้ศึกษาดูงาน

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.