ผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัล และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลงานเด่น

ผลงานที่ได้รับรางวัล และสร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เยี่ยมชมผลงานเด่น

ผลงานนักศึกษา

ผลงานนักศึกษา ผลงานในรายวิชา
และภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

เยี่ยมชมผลงานนักศึกษา

ผลงานอาจารย์

ผลงานอาจารย์ งานวิจัย
และงานบริการวิชาการ

เยี่ยมชมผลงานอาจารย์

ผลงานที่ได้รับรางวัล

วิษณุ ภาคทอง

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 2960 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : 090-2593294

ผลงานนักศึกษา

ผลงานนักศึกษา ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในรายวิชา รวมถึงผลงานวิทยานิพนธ์

โครงการ Old Town Cafe' (รายวิชา สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราช) โดย นายภานุวัฒน์ มิมะรัมย์

โครงการ Old Town Cafe' (รายวิชา สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราช) โดย นายภานุวัฒน์ มิมะรัมย์

Similique quisquam molestias impedit aut veritatis aut qui. Nisi ut natus. Corporis quibusdam labore corporis. Aliquam quos doloribus as

Similique quisquam molestias impedit aut veritatis aut qui. Nisi ut natus. Corporis quibusdam labore corporis. Aliquam quos doloribus as

Eligendi nihil laudantium beatae inventore in aut repellendus ea perspiciatis. Quos inventore et qui facilis qui perspiciatis qui

Eligendi nihil laudantium beatae inventore in aut repellendus ea perspiciatis. Quos inventore et qui facilis qui perspiciatis qui

Eveniet sunt sapiente eveniet quia minus minima sit. Soluta aut exercitationem nulla magnam ut et quo numquam. Aperiam rerum sus

Eveniet sunt sapiente eveniet quia minus minima sit. Soluta aut exercitationem nulla magnam ut et quo numquam. Aperiam rerum sus

Voluptas neque perspiciatis necessitatibus quae repellat. Enim quaerat et nam est sequi et. Ut repudiandae ex vel.

Voluptas neque perspiciatis necessitatibus quae repellat. Enim quaerat et nam est sequi et. Ut repudiandae ex vel.

ผลงานอาจารย์

ผลงานอาจารย์ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ