การสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ (Final Thesis) ประจำปีการศึกษา 2566

April 4, 2024

     นักศึกษารายวิชา วิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 นำเสนอวิทยานิพนธ์ขั้นสมบูรณ์ (Final Thesis) ต่อคณาจารย์และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้อง Visualize Room อาคารปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.