นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตและทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบแอพพลิเคชัน และ Prototype เกี่ยวกับการจัดการขยะ

August 8, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธมลวรรณ วงเวียน และนางสาวรจีนันท์ ประเสริฐพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตและทีม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบแอพพลิเคชัน และ Prototype เกี่ยวกับการจัดการขยะ ในโครงการ gPBL@SUT & RMUTI 2022 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากประเทศต่างๆ ได้จับกลุ่มประชุมหารือและหาแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่คณาจารย์และเครือข่ายองค์กรต่างๆ กำหนดขึ้น

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.