ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงานสถาปนิกอีสาน’65

November 7, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนายรุ่งสุริยา แสงจันทร์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตคระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในงานสถาปนิกอีสาน’65จากโครงการประกวดแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม“มิด อยู่ ดี” ในโจทย์“ที่อยู่อาศัยที่ดีในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร ?” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.