กิจกรรมท่องเที่ยวย่านการค้าเมืองเก่านครราชสีมา

August 15, 2022

เมื่อวันที่ 12-14 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวย่านการค้าเมืองเก่านครราชสีมา กับหน่วยงานราชการและคนในชุมชน ภายใต้ชื่องานว่า “ถนนจอมพล” ย่านแห่งความมงคล โชคดี และโชคลาภ   Chompol "Paith" tival [168 Route] “1 พลัง 6 ศรัทธา 8 มงคล" โดยบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่นั่งรถรางและรถสามล้อถีบประกอบกับแผนที่และแอพพลิเคชั่นนำเที่ยว ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากงานวิจัย...กิจกรรมครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.