กิจกรรมศึกษาดูงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

March 4, 2024

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาหลักสูตรได้ไปทัศนศึกษา ที่จังหวัดชลบุรี ในครั้งได้ศึกษาดูงานที่ คอนโด THE Panora Pattaya จ.ชลบุรี โดยมี คุณณัชพล สว่างวรรณรัตน์ (สถาปนิก) บริษัท สถาปนิกตุลา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการออกแบบ ได้ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับการออกแบบอาคารสูง อาคารพักอาศัยรวม (คอนโด) ได้ศึกษาดูงานในทุกส่วนที่มีความสำคัญในการอยู่อาศัย ซึ่งเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนกับนักศึกษา ในครั้งนี้หลักสูตรขอขอบพระคุณ คุณณัชพล สว่างวรรณรัตน์ (สถาปนิก)  และเจ้าหน้าที่ THE Panora Pattaya ทุกท่านเป็นอย่างสูง

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.