ภาพบรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

July 21, 2023

     บรรยากาศการเรียนรายวิชา เขียนแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 โดยอาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายงานในการฝึกเขียนเส้นด้วยเครื่องมือเป็นครั้งแรก

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.