นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันการสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

June 29, 2022

     เมื่อระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแหล่งเรียนรู้เสมอนจริงบนจักรวาลนฤมิต : NRRU to The Metaverse และการแข่งขันการสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Learning Resoures NRRU on Metaverse ซึ่งผู้ร่วมการอบรมได้ฝึกปฏิบัติในการสร้างชิ้นงานเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน โดยนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.