การบรรยาย Lecture Series 2/64 ครั้งที่ 1 "ผสาน"

January 11, 2022

การบรรยาย Lecture Series 2/64 ครั้งที่ 1 "ผสาน"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในวันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.