โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 และงานสถาปนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ครบรอบ 10 ปี

October 3, 2022

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับงานสถาปนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ครบรอบ 10 ปี ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา ที่ร่วมพิธีประสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ตลอดจนให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงคุณธรรมจริยธรรม ในการทำงานและดำเนินชีวิต รวมทั้งให้ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมย้อนรำลึกถึงความเป็นมาและการดำเนินงานด้านต่างๆของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตลอดระยะเวลา 10 ที่ผ่านมา

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.