กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

July 7, 2022

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง visualize room เพื่อชี้แจงรูปแบบการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แนะนำรุ่นพี่สโมสรสถาปัตย์ รวมทั้งมอบชุดกระดานเขียนแบบและคู่มือการศึกษา สำหรับช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.