นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลในการแข่งขัน "สถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าในท้องถิ่นผ่านสื่อนำเสนอทางสถาปัตยกรรม"

February 17, 2023

     นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน “สถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าในท้องถิ่นผ่านสื่อนำเสนอทางสถาปัตยกรรม” เนื่องในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 (BRICC VI) “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน ด้วยศาสตร์และศิลป์ของพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอ โรงแรมเมืองทอง และ บ้านพระยากำธรพายัพทิศ (บ้านเจ้าเมืองนครราชสีมาและหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) อันเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าสู่สายตาประชาชนผ่านสื่อและแบบสถาปัตยกรรม

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.