ติดต่อเรา


หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขติดต่อ : 044-009009 ต่อ 2960
หรือ 096-1167817

e-mail : archnrru@gmail.com


Facebook สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
https://www.facebook.com/archnrru
line: archnrru

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.