กิจกรรม "ผูกขวัญสถาปัตย์" ประจำปีการศึกษา 2566

August 24, 2023

     เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรม "ผูกขวัญสถาปัตย์" ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ดีงามได้รับรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานและการดำเนินชีวิต และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสงการณ์การทำงานจากรุ่นพี่ศิษย์และสู่รุ่นน้องศิษย์ปัจจุบัน

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.