บรรยากาศการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรสถปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

April 23, 2022

เมื่อวันที่ 21 เมษยน 2565 นักศึกษารายวิชา วิทยานิพนธ์ หลักสูตร สถ.บ. ปีการศึกษา 2564 ได้ขึ้นนำเสนอผลงาน Final Project ต่อคณาจารย์และผู้ทรงคุณภายนอก ณ ห้องนำเสนอผลงาน และผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.