กิจกรรมปีใหม่ 2565 และประชุมหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

December 19, 2021

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต กำหนดจัดกิจกรรมปีใหม่ 2565 และประชุมหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.