กิจกรรมศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 1/2566

August 24, 2023

     หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดโครงการการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาคการเรียนที 1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะนำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ Hotel Labaris Khao Yai และโครงการ CasaVacanza Khaoyai จังหวัดนครราชสีมา

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.