กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ โครงการพลัส คอนโด โคราช

October 26, 2021

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำนักศึกษาในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 5 และ 7, รายวิชา สถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น และรายวิชาการก่อสร้างอาคาร 4 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการพลัส คอนโด โคราช ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการศึกษาตัวอย่างการปฏิบัติงานจริงและสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาทางสถาปัตยกรรมในการนำมาซึ่งการออกแบบที่ดีและเหมาะสม

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.