กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

July 21, 2022

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ กับน้องๆ และคณาจารย์ในหลักสูตร

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.