กิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

September 23, 2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง , เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม , เมอเวนพิค รีสอร์ท เขาใหญ่ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง

ติดตามข่าวสารจากเรา
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.