DINOSAUR MUSEUM AND PALEONTOLOGICAL CENTER NAKHONRATCHASIMA

MR. WISANU PHAKTHONG

DINOSAUR MUSEUM AND PALEONTOLOGICAL CENTER NAKHONRATCHASIMA

แนวความคิดหลักในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และศูนย์วิจัยบรรพชีวิน จังหวัดนครราชสีมาซึ่งที่มาของแนวความคิดมาจาก หลุมขุดค้นที่มีอยู่ในบริบทซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมให้มีความโดดเด่น และเข้าถึงงานสถาปัตยกรรมได้ง่ายโดยนำเอาเอกลักษณ์ของหลุมขุดค้นมาจำแนก องค์ประกอบต่าง ๆมาออกแบบให้เกิดเป็นพื้นที่ใช้สอย ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมจนทำให้เกิดรูปแบบของอาคารที่นำมาซึ่งแนวความคิดในการออกแบบ รูปทรงและการใช้งานที่แสดงถึงแนวความคิด

  • PROJECT       :   DINOSAUR MUSEUM AND PALEONTOLOGICALCENTER NAKHONRATCHASIMA
  •                   :    พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และศูนย์วิจัยบรรพชีวินจังหวัดนครราชสีมา
  • LOCATION  :   NAKHONRATCHASIMA, THAILAND
  • AREA         : 22,924 SQ.M
  • BUILDING TYPE : MUSEUM
  • NAME          :  MR. WISANU  PHAKTHONG
  •  
  • CONCEPT  : แนวความคิดหลักในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และศูนย์วิจัยบรรพชีวิน จังหวัดนครราชสีมาซึ่งที่มาของแนวความคิดมาจาก หลุมขุดค้นที่มีอยู่ในบริบทซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมให้มีความโดดเด่น และเข้าถึงงานสถาปัตยกรรมได้ง่ายโดยนำเอาเอกลักษณ์ของหลุมขุดค้นมาจำแนก องค์ประกอบต่าง ๆมาออกแบบให้เกิดเป็นพื้นที่ใช้สอย ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมจนทำให้เกิดรูปแบบของอาคารที่นำมาซึ่งแนวความคิดในการออกแบบ รูปทรงและการใช้งานที่แสดงถึงแนวความคิด